Magis_piña_chair_product_side_SD1842_white_polyhedra_orange_1106_01