Magis_piña_chair_product_lateral_SD1842_white_polyhedra_white_1101_01